BioAce


Sixth Framework ProgrammeBuyutec Site İçi Arama

 

Biyomühendislik Araştırma Alanları

Günümüz dünyasında, Biyomühendislik bilim dalındaki ilerlemeler sayesinde gelişen tekniklere biyoteknoloji, endüstrilere ise biyoteknolojik endüstriler adı verilmektedir. Bugün, biyoteknolojik yöntemler ve bunların kullanıldığı sanayilerde çeşitli gıda maddeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilebilmekte ve madencilik, su arıtılması, endüstriyel ve kentsel atıkların işlenmesi gibi hizmetler gerçekleştirilebilmektedir.

Bunların yanısıra, genetik materyale müdahale ile, proteinlerin yapısını değiştirip, doğal sistemlerin fonksiyonlarını etkileme ve yönlendirme, arzu edilen özelliklere sahip bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirme, insanlardaki genetik hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili olabilme şansına da sahibiz.

 

Biyomühendislik Bölümü Ana Bilim ve Bilim Dalları

Biyoproses Mühendisliği

Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseperasyon

Yeni ve ekonomik biyoreaktörlerin tasarımı. Biyolojik olayların daha kolay anlaşılması için, matematik modelleme ve simulasyon. Biyoenstrümantasyon ve ölçek büyütme, sulu ve çözgen ortamda biyokataliz.

Membran ayırımı, süperkritik akışkanlarla ayırım, biyolojik materyalin ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin optimizasyonu. Kromatografik ve ekstraktif biyoseperasyon işlemleri, adsorpsiyon, iki fazlı sıvı polimer sistemleri ve miseller kullanarak ayırma.

Hücre dışı ortamın kontrolü ile protein üretiminin kontrolü, besin elementleri transportu, özel tipteki biyoreaktörlerin tasarımı, biyoreaktör çalışma koşullarının belirlenmesi

 

Biyomedikal Mühendislik

Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomateryaller, Biyomekanik

Tanı ve terapide kullanılacak invasif ve non-invasif tekniklerin geliştirilmesi.

Redoks enzimleri ile elektriksel iletişim kurma, biyosensörler, elektroenzimatik sentezler, fizyolojik olayların ölçüm ve analizi.

Biyoreoloji, kan dolaşımı ve hastalıkların modellenmesi, hücrelerle ve dokularla olumlu etkileşim kurabilen sentetik biyomateryallerin geliştirilmesi.

Yapay organ ve implantların geliştirilmesi, temel mühendislik ilkeleri yardımıyla vücut yapı ve fonksiyonlarının modellenmesi (Kardiyovasküler ve mukoskeletal sistemler).

Doku ve organ rejenerasyonu, polimer-hücre etkileşimleri. Permeabilite, presipitasyon, koagülasyon, mikrosirkülasyon ve transport gibi olayların moleküler düzeyde tanımlanması.

Biyolojik olarak parçalanabilir polimerler, biyokompatibilite ve toksikoloji, kontrollü salınım ve tedavi. Membran sistemlerinin biyomedikal uygulamaları (Diyaliz gibi).

Yaşam desteği sistemlerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonun temel ilkeleri.

 

Genetik Mühendisliği

Hücre Mühendisliği, Doku Kültür Mühendisliği

Yeni klonlama teknikleri, rekombinant ve non-rekombinant hücreler. Gen izolasyonu, aşı araştırmaları, plazmid kararlılığı, elektroporasyon.

Hayvan ve bitki hücrelerinin üretim/çoğalma kinetiği, metabolizmaları.

Hibridoma teknikleri, yeni proteinlerin üretimi, sentetik polimer - hücre sistemleri yardımıyla, yarı-yapay organlar (karaciğer, pankreas) geliştirilmesi.


Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü © 2009